Τα άρθρα μου

Τεχνολογία, επιχειρηματικότητα, management, και άλλα πολλά...
Εικόνα παρουσίασης με τίτλο "Η αξία των Κοινωνικών Μέσων - Μετάδοση μηνύματος στόμα-με-στόμα"
primi sui motori con e-max

Μετάδοση μηνύματος «στόμα με στόμα» (word of mouth)

Η διαδικασία "μετάδοσης μηνύματος" μέσα από τα κοινωνικά μέσα (social media) είναι ταυτόσημη με την μετάδοση μηνύματος "στόμα-με-στόμα" (word of mouth)! Μελέτη στις ΗΠΑ έχει δείξει ότι τα κοινωνικά μέσα αντιστοιχούν στο 7-10% της συνολικής διακίνησης ενός θέματος "στόμα-με-στόμα".

Το ποσοστό της μετάδοσης μηνύματος «στόμα με στόμα» στα ΚΜ συνεχώς αυξάνεται, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μόνο 1-2% των μηνυμάτων μας «διαβάζονται» από φίλους και ακολούθους. Επίσης, το Twitter και το fb είναι «τεχνολογίες» που κατά καιρούς αλλάζουν και πρέπει να είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε την ίδια ακριβώς στρατηγική μέσα από άλλα μέσα και τεχνολογίες.

Η αξία της διάδοσης στόμα-με-στόμα (http://blog.madrivo.com)
Η αξία της διάδοσης στόμα-με-στόμα (http://blog.madrivo.com)

Αυτό σημαίνει ότι τα κοινωνικά μέσα δεν πρέπει να είναι "αυτοσκοπός", αλλά να αποτελούν μέρος μίας ευρύτερης στρατηγικής για τη διάδοση του μηνύματος "στόμα με στόμα" (word of mouth). Η στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει μεγάλο εύρος ενεργειών (π.χ. εκδηλώσεις, ομιλίες, κ.ά.), και για να μην εξαρτάται από αυτές, να χρησιμοποιεί όλες τις διαθέσιμες "τεχνολογίες"· έτσι, πρέπει να συνδιάζεται με τα "παραδοσιακά μέσα", όπως εφημερίδες, τηλεόραση και το ραδιόφωνο και να αυξάνει την απόδοσή της μέσα από συνέργειες.

Τα κοινωνικά μέσα δεν πρέπει να είναι "αυτοσκοπός", αλλά να αποτελούν μέρος μίας ευρύτερης στρατηγικής για τη διάδοση του μηνύματος "στόμα με στόμα". Η στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει μεγάλο εύρος ενεργειών (π.χ. εκδηλώσεις, ομιλίες, κ.ά.), και όλες τις διαθέσιμες "τεχνολογίες"· δηλαδή και τα "παραδοσιακά μέσα", όπως εφημερίδες, τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Η στρατηγική δεν πρέπει να εξαρτάται από τις τεχνολογίες και τα μέσα!

Τι κάνει κάτι αρκετά ενδιαφέρον ώστε να μεταδοθεί «στόμα με στόμα», είτε στα ΚΜ είτε με άλλο τρόπο;

Τίποτα δεν είναι τυχαίο και για να «αποκωδικοποιήσουμε» το λόγο για τον οποίο κάτι μεταδίδεται με επιτυχία στα κοινωνικά μέσα, πρέπει να το προσεγγίσουμε «επιστημονικά». Υπάρχουν «τεχνικοί» αλλά και «ψυχολογικοί» παράγοντες που καθορίζουν τί «διακινείται στόμα με στόμα», άρα και «what goes viral» στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα. Αυτούς τους παράγοντες, τα κόμματα πρέπει να τους λαμβάνουν υπόψη για να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν μία επιτυχημένη καμπάνια στα social media. Ακολουθούν άρθρα που αναλύουν και τα δύο.

Πόσο σημαντικά είναι τα κοινωνικά μέσα για ένα κόμμα;

Η μετάδοση μηνύματος «στόμα με στόμα» είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο διότι, σύμφωνα με την μελέτη που μνημονεύσαμε παραπάνω- είναι δέκα φορές πιο αποτελεσματική, για δύο λόγους:
«Εμπιστοσύνη» και «Στοχοποίηση».

Εμπιστοσύνη

Οι ψηφοφόροι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στα κόμματα και τους βουλευτές: Το ίδιο ισχύει και με τους διαφημιστές! Αυτό συμβαίνει διότι και οι δύο παρουσιάζουν μία πολύ όμορφη εικόνα, η οποία συνήθως διαφέρει από την πραγματικότητα. Οι ψηφοφόροι πλέον έχουν εκπαιδευτεί να μην εμπιστεύονται τους πολιτικούς…

Σκίτσο με τις κατηγορίες αυτών που επηρεάζουν τις αποφάσεις μας (Forbes)
Σκίτσο με τις κατηγορίες αυτών που επηρεάζουν τις αποφάσεις μας (Forbes)

Στοχοποίηση

Πώς αναγνωρίζεις τον ψηφοφόρο που βρίσκεται στην κατάλληλη κατάσταση για να ακούσει το μήνυμά σου και να τον κερδίσεις; Ακόμα και αν τον αναγνωρίσουμε, πώς θα τον προσεγγίσουμε; Ακόμα και τότε, τί ξέρουμε για αυτόν ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί του στο κατάλληλο ύφος και τόνο ώστε να γίνουμε πειστικοί; (Οι άνθρωποι του μάρκετινγκ γνωρίζουν καλά τις έννοιες του "funnel" και του "customer journey".)

Target Marketing segmentation from https://www.boundless.com

Τα κόμματα -συνήθως- δεν γνωρίζουν όσα χρειάζεται για να επιδιώξουν προσωπική προσέγγιση στον κάθε ένα δυνητικό ψηφοφόρο ξεχωριστά και στοχευμένα στις προσωπικές του ανάγκες. Αλλά οι άνθρωποι που συναναστρεφόμαστε, π.χ. φίλοι και οικογένεια, τα γνωρίζουν. Τί ωραία -για τους πολιτικούς- αν οι φίλοι και οι γνωστοί αναλάμβαναν να περάσουν το μήνυμα των κομμάτων αντί για αυτούς, που θεωρούνται -πλέον- αναξιόπιστοι;

Η αξία της μετάδοσης μηνύματος «στόμα με στόμα» (word of mouth) έγκειται στη χρησιμοποίηση των υποστηρικτών των κομμάτων για τη διάδοση των ιδεών τους με αποτέλεσμα την απόκτηση νέων ψηφοφόρων. Το ζήτημα είναι «τί εφόδια (επιχειρηματολογία) μπορούν τα κόμματα να τους δώσουν, ώστε να επηρεάσσουν τη γνώμη των ψηφοφόρων που είναι αναποφάσιστοι» μέσα από διαπροσωπική επαφή;

Άρα, πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο "εκπαίδευσης" και δημιουργίας υποστηρικτών, δηλαδή ένα τυπικό πλάνο μάρκετινγκ. Όπως θα εξηγήσουμε σε άλλη ενότητα της μελέτης, αυτή η διαδικασία ονομάζεται "ηγεσία σκέψης" και βασίζεται στην ιδέα ότι δεν "πιέζουμε" τον υποψήφιο "πελάτη", αλλά τον "εκπαιδεύουμε" να κατανοήσει τα σημεία στα οποία το "προϊόν" μας υπερτερεί. Έτσι τον "έλκουμε" σε εμάς χωρίς να τον κάνουμε να αισθανθεί ότι θέλουμε να του πουλήσουμε κάτι! Αυτό πραγματοποιείται μέσα από τα κοινωνικά μέσα, όσο και μέσα από άλλες «διαδρομές». Ωστόσο, υπάρχει κοινή πεποίθηση ότι, τα κοινωνικά μέσα και το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι το τέλειο μέσο για αυτό το σκοπό!

Η αξία της μετάδοσης μηνύματος «στόμα με στόμα» έγκειται στη χρησιμοποίηση των υποστηρικτών των κομμάτων για τη διάδοση των ιδεών μας και την απόκτηση νέων ψηφοφόρων. Το ζήτημα είναι «τί εφόδια (επιχειρηματολογία) μπορούν να τους δώσουν τα κόμματα ώστε να το αλλάξουν τη γνώμη των ψηφοφόρων που είναι αναποφάσιστοι» μέσα από την διαπροσωπική επαφή;


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟ


blog comments powered by Disqus