Τα άρθρα μου

Τεχνολογία, επιχειρηματικότητα, management, και άλλα πολλά...
Μία κάμπια μεταμορφώνεται σε πεταλούδα που μεταμορφώνεται σε ψηφιακό μοντέλο (από www.techsys.co.za)
primi sui motori con e-max

Ψηφιακή μεταμόρφωση ή digital transformation

Ο όρος "ψηφιακή μεταμόρφωση" ή "digital transformation" την τελευταία διετία χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο. Ο λόγος είναι ότι ο ρυθμός ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και εφαρμογών έχει επιταχυνθεί και οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε μία συνεχή προσπάθεια να τις ενσωματώσουν στις παραγωγικές τους διαδικασίες και τις εσωτερικές τους διεργασίες.

Το "big bang" και το "χάος της πληροφορίας"

Η εποχή που ζούμε χαρακτηρίζεται από μία ανεπανάληπτη αύξηση του "όγκου", της "ποικιλομορφίας" και της "ταχύτητας" των ψηφιακών πληροφοριών που συλλέγονται και είναι διαθέσιμες για επεξεργασία, ένα φαινόμενο γνωστό ως "το big bang της πληροφορίας", η δυσκολία διαχείρισής του οποίου οδήγησε και στη δημιουργία του όρου "χάος της πληροφορίας"...

Πώς φτάσαμε στο big bang της πληροφορίας;

Τρεις λόγοι συνηγόρησαν σε αυτό:

  • Ο προσανατολισμός των προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής προς τους "πολυάριθμους" τελικούς καταναλωτές και όχι προς τις λίγες σε αριθμό επιχειρήσεις, όπως γινόταν παλαιότερα. Αυτό περιγράφηκε με τον όρο "consumerization".
  • Οι κινητές συσκευές (τηλέφωνα, ταμπλέτες, Η/Υ) και το cloud computing, που άλλαξαν το πως και από που εργαζόμαστε και ταυτόχρονα πρόσφεραν ένα τεράστιο όγκο νέων δεδομένων. Και τέλος,
  • Το "Internet of Things", το οποίο σιγά-σιγά μπαίνει στη ζωή μας θα προσθέσει μερικά ακόμα δισεκατομμύρια δικτυωμένων ηλεκτρονικών συσκευών που θα συνεισφέρουν στο χάος της πληροφορίας

Η πρόκληση του χάους της πληροφορίας

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις είναι να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα ελαχιστοποιήσουν το ρίσκο της μετάβασης στην νέα κατάσταση, δηλαδή την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών που αναφέραμε, διατηρώντας συνεχώς τον έλεγχο της διαδικασίας.

Ψηφιακή μεταμόρφωση: ένας απλουστευμένος ορισμός

Ο όρος ψηφιακή μεταμόρφωση ή digital transformation αναφέρεται στις αλλαγές που συνδέονται με την εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης κοινωνίας. Η ψηφιακή μεταμόρφωση μπορεί να θεωρηθεί ως το ανώτερο στάδιο της ωρίμανσης ενός οργανισμού στην ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στον τρόπο λειτουργίας του.

Το "ανώτερο στάδιο" σημαίνει ότι η ψηφιακή τεχνολογία δεν χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει τον παραδοσιακό τρόπο εργασίας, αλλά αποτελεί πλέον αναπόσπαστο και εγγενές τμήμα των διεργασιών, διαδικασιών και λειτουργιών μίας επιχείρησης ή της καθημερινότητας του ατόμου.


Η ψηφιακή μεταμόρφωση μπορεί να θεωρηθεί ως το ανώτερο στάδιο της ωρίμανσης ενός οργανισμού στην ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στον τρόπο λειτουργίας του.


Πώς επηρεάζει την πολιτική;

Ο κόσμος μας συνεχώς αλλάζει. Οι συνήθειές μας προσαρμόζονται στις νέες τεχνολογίες και πλέον αποτυπώνονται ανεξίτηλα στο χώρο της πληροφορίας. Τα κοινωνικά μέσα, μία από τις κυρίαρχες μορφές big data, αποτελούν πλέον μία πραγματικότητα. Ο τρόπος ενάσκησης πολιτικής έχει ήδη επηρεαστεί. Η εκλογικές μάχες δεν δίνονται πλέον μόνο στα πεζοδρόμια, αλλά και στα πληκτρολόγια...

Η συμμετοχική δημοκρατία καθίσταται όλο και πιο εφικτή με τις νέες τεχνολογίες, αν και θα αργήσει πολύ να εφαρμοστεί στην πράξη. Αυτό που είναι σίγουρο, όμως, είναι ότι ο τρόπος επικοινωνίας με τους ψηφοφόρους έχει αλλάξει διότι οι συνήθειες της κοινωνίας έχουν αλλάξει, κάτι που θα συνεχιστεί με πιο έντονους ρυθμούς στο άμεσο μέλλον. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλα τα κόμματα πρέπει να "μεταμορφωθούν" όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να μπορέσουν να παραμείνουν σε επαφή με τους νεότερους και την κοινωνία γενικότερα.


Ο τρόπος ενάσκησης πολιτικής έχει ήδη επηρεαστεί. Η εκλογικές μάχες δεν δίνονται πλέον μόνο στα πεζοδρόμια, αλλά και στα πληκτρολόγια...


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟ


blog comments powered by Disqus