Τα άρθρα μου

Τεχνολογία, επιχειρηματικότητα, management, και άλλα πολλά...
Εικόνα από παρουσίαση με τους τρεις πυλώνες του ψηφιακού μάρκετινγκ
primi sui motori con e-max

Οι πυλώνες του ψηφιακού μάρκετινγκ (digital marketing)

Το ψηφιακό μάρκετινγκ στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Στρατηγική

Όταν εκπονούμε τη στρατηγική της ψηφιακής μας επικοινωνίας, ουσιαστικά, επιλέγουμε τους στόχους της επικοινωνίας, προγραμματίζουμε τις απαραίτητες κινήσεις και καθορίζουμε τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεση της στρατηγικής.

Το αποτέλεσμα μιας στρατηγικής (το παραδοτέο) είναι ένα αναλυτικό πρόγραμμα δραστηριότητας στα κοινωνικά μέσα που να συνάδουν με τους επιδιωκόμενους στόχους. Π.χ. ποια θα είναι η δραστηριότητά μας στο πρώτο 3μηνο του 2016, ποια η δραστηριότητά μας κατά το Συνέδριο του δικού μας κόμματος και του Συνεδρίου του μεγάλου μας αντιπάλου; Πως θα εκμεταλλευτούμε την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου ή της γιορτής της μητέρας για να περάσουμε το μήνυμά μας...

Ψηφιακό περιεχόμενο (digital content)

Το ψηφιακό περιεχόμενο είναι ο Βασιλιάς του ψηφιακού μάρκετινγκ! Το περιεχόμενο είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία μας. Χωρίς ελκυστικό περιεχόμενο, με την κατάλληλη μορφή το οποίο θα φτάσει στους ψηφοφόρους και θα υποστηρίξει την στρατηγική υλοποιώντας το αναλυτικό πρόγραμμα, δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα, όσο καλό προγραμματισμό και να κάνουμε, όσο μεγάλο και να είναι το δίκτυό μας!

Διακίνηση ψηφιακού περιεχομένου

Όπως λέγεται, το ψηφιακό περιεχόμενο είναι μεν αειθαλές (παραμένει διαθέσιμο για πάντα), αλλά η αξία του υποβαθμίζεται εκθετικά με το πέρασμα του χρόνου. Έτσι μία ανάρτηση στο facebook έχει χρόνο ζωής δύο με τρεις ώρες, ενώ ένα tweet μόνο μερικά λεπτά. Η αξία του περιεχομένου, σχετίζεται με τον χρονισμό (timing) της έκδοσης και διακίνησής του.

Η διακίνηση, λοιπόν, αναφέρεται στην αναγκαιότητα για δημιουργία όσο το δυνατόν μεγαλύτερου δικτύου μέσα από την προσέγγιση ατόμων και οντοτήτων με μεγάλο αριθμό "ακολούθων" (followers) και στη δημοσίευση του περιεχομένου την κατάλληλη στιγμή, δηλαδή όσο είναι ακόμα ενδιαφέρον για το κοινό, αλλά και σε στιγμή μέσα στην ημέρα που ο κόσμος ασχολείται με τα κοινωνικά μέσα (π.χ. όχι όταν κοιμάται). Η χρονική στιγμή της δημοσίευσης είναι εξίσου σημαντική με το κατάλληλο δίκτυο για μεταφορά του μηνύματος.


Το ψηφιακό περιεχόμενο (digital content) είναι ότι είναι μεν αειθαλές (παραμένει διαθέσιμο για πάντα), αλλά η αξία του υποβαθμίζεται με το πέρασμα του χρόνου. Έτσι, μία ανάρτηση στο facebook έχει χρόνο ζωής δύο με τρεις ώρες, ενώ ένα tweet μόνο μερικά λεπτά. Η αξία του περιεχομένου, σχετίζεται με τον χρονισμό (timing) της έκδοσης και διακίνησής του.


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟ


blog comments powered by Disqus