Τα άρθρα μου

Τεχνολογία, επιχειρηματικότητα, management, και άλλα πολλά...
Google glass

Τι είναι «διεπαφή»; Καλύτερα να ξεκινήσουμε με το ερώτημα «ποιο πρόβλημα προσπαθεί να λύση μία διεπαφή»;

Add a comment
HOL all-in-one προσφορά

Η τεχνολογία εξελίσσεται με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό και κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Οι ψηφιακές λειτουργίες που τα τελευταία χρόνια ενσωματώθηκαν σε κάθε άλλη μορφή τεχνολογίας, είχαν ως αποτέλεσμα το σχεδιασμό και την προσφορά νέων, ποιοτικότερων προϊόντων και υπηρεσιών.

Add a comment