Τα άρθρα μου

Τεχνολογία, επιχειρηματικότητα, management, και άλλα πολλά...
Πίνακας με εικονίδια από τα κοινωνικά μέσα (social media) που γράφει: "Κοινωνικά μέσα: Τί είναι; Ποιες μορφές και πλατφόρμες;

Λέγοντας «Κοινωνικά Μέσα», αναφέρομαι στον τρόπο χρήσης του Διαδικτύου με σκοπό την επικοινωνία και τη διαδραστική ανταλλαγή πληροφοριών στα πλαίσια κοινωνικής δραστηριότητας (εντός «κοινωνικού πλαισίου»).

Add a comment
Ένας πίνακας που αναγράφει με κιμωλία: "Τα 10 καλύτερα TED Talks για το μάρκετινγκ"

Λατρεύω τα TED Talks· σε σύντομο χρονικό διάστημα - και πολλές φορές με έναν ιδιαίτερο τρόπο - ακούς νέες ιδέες, από μία διαφορετική προοπτική. Για το μάρκετινγκ, έχουν μιλήσει σημαντικοί επαγγελματίες, συγγραφείς, blogger, και οραματιστές. Αυτά είναι τα 10 καλύτερα TED Talks για το μάρκετινγκ.

Add a comment

Σύμφωνα με τον Jonah Berger στο βιβλίο του "Contagious: Why Things Catch On" (jonahberger.com), το ψηφιακό περιεχόμενο που διακινείται περισσότερο στο Διαδίκτυο δεν είναι τυχαίο...

Add a comment
Εικόνα που αναπαριστά τη δημιουργία ιδεών μέσα από τις διεργασίες της ηγεσίας σκέψης

Ο ηγέτης βλέπει στο μέλλον και θέτει την πορεία που θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Ο ηγέτης βλέπει τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές και τις βελτιώνει. Ο ηγέτης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αλλαγή και συχνά έρχεται σε ρήξη με το κατεστημένο για να την πετύχει.

Add a comment
Εικόνα από παρουσίαση με τον ορισμό της διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου

Το ψηφιακό περιεχόμενο είναι ο βασιλιάς του ψηφιακού μάρκετινγκ. Η διαχείρισή του είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την επιτυχία μας στα κοινωνικά μέσα και πρόκειται για μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διεργασία που απαιτεί ένα φάσμα δεξιοτήτων και δημιουργικότητας.

Add a comment
Ένα μεγάφωνο που εκπέμπει σύμβολα κοινωνικών μέσων

Το σωστό ψηφιακό περιεχόμενο έχει συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτά σχετίζονται με την εφαρμογή των σύγχρονων πρακτικών του ψηφιακού μάρκετιγκ, την επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών, και την τήρηση συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.

Add a comment
Σύνεφο με τα λογότυπα από διάφορα κοινωνικά μέσα στα χρώματα της Νέας Δημοκρατίας

Τα κοινωνικά μέσα (social media) παίζουν πλέον σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Ακόμα και στην Ελλάδα, όπου ο «ρυθμός κατανάλωσης της τεχνολογίας» είναι χαμηλότερος από άλλες χώρες, έχουν διεισδύσει σε μεγάλο τμήμα της κοινωνίας – ιδιαίτερα στην νεολαία. Αυτό δημιουργεί ευκαιρίες για εκείνους που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους, ενώ αντίθετα για εκείνους που μένουν πίσω, δημιουργεί μία συνεχώς διογκούμενη απειλή.

Add a comment
Εικόνα παρουσίασης με τίτλο "Η αξία των Κοινωνικών Μέσων - Μετάδοση μηνύματος στόμα-με-στόμα"

Η διαδικασία "μετάδοσης μηνύματος" μέσα από τα κοινωνικά μέσα (social media) είναι ταυτόσημη με την μετάδοση μηνύματος "στόμα-με-στόμα"! Μελέτη στις ΗΠΑ έχει δείξει ότι τα κοινωνικά μέσα αντιστοιχούν στο 7-10% της συνολικής διακίνησης ενός θέματος "στόμα-με-στόμα".

Add a comment